För en hållbar framtid
0416-196 25 mån-fre 0730-1600

För en hållbar framtid

Vi ska verka och skydda vår miljö genom rutiner i vårt dagliga arbete som leder till en ren och hälsosam miljö.
Det gör vi  med följande rutiner

  • Vi hushåller med naturens resurser såsom råvaror, material, energi och vatten
  • Arbetar aktivt med miljöarbetet gällande sop och avfall-, källsortering 
  • Vi följer kemikalieinspektionens förordningar om hantering, lagerhållning och avfall för farligt gods
  • Sortimentet visas och markeras med Bra kemråd och Godkänd av Biocid Förordningen för bästa miljöval
  • Samarbetar endast med leverantörer som värnar om naturens resurser och som arbetar med miljöfrågor
  • Våra transportörer arbetar efter strikta miljöstrategier och hållbarhets mål

 < Tillbaka