Verksamhetspolicy
0416-196 25 mån-fre 0730-1600

Vår verksamhetspolicy

Affärsidé
Agri Center Sverige utvecklar och erbjuder ett utvalt och funktionsriktigt sortiment av prisvärda produkter till nordiskt lantbruk med djurhållning för kött- och mjölkproduktion

Vår vision
Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar verskamhet för våra kunder, genom att erbjuda en genomtänkt produktportfölj med bra funktionsriktiga och prisvärda produkter

Mission

Vårt personliga engagemang för varje kund skapar förtroende och trygghet. Vi arbetar i nära relation och behovsanpassat för att hitta den bästa lösningen för våra kunder.

Kundlöfte
Vi ser till att din order prioriteras och att den packas med omsorg, efter fasta rutiner för att minimera plockfel eller skador.

Engagemang
Vi arbetar alltid långsiktigt med våra relationer till våra kunder. Vi är genuint intresserade av dig som kund och följer din verksamhets utveckling kontinuerligt. Detta för att kunna erbjuda dig en så komplett produktportfölj som möjligt för att du ska kunna nå dina verksamhetsmål.

Kundfokus
Vi är måna om våra kunder och tar många beslut efter rådande förutsättningar till våra kunders fördel. Kundfokus är en hög prioritet för oss och vi arbetar ständigt med att hitta lösningar och underlätta för våra kunder. Det ska vara enkelt att handla hos oss och vi ska alltid ge bästa kundservice och kundupplevelse.

Kvalitet
Vi följer upp och utvärderar ständigt våra insatser, för att kvalitet säkra det arbete och de beslut som vi genomfört. Vi motiveras av att ständigt kunna utvecklas och bli ännu bättre som i sin tur bidrar till att vi lever upp till vår vision. Vi arbetar med fasta rutiner genom hela företaget för att effektivisera och göra rätt sak i rätt tid. Personalen får ta del av kompetensutveckling via leverantörer och externa parter för att ligga i framkant och bygga på sin kunskap efter behov.

Hållbarhet
Att tänka långsiktigt och hållbart är viktigt för oss. Vi arbetar löpande med miljöarbetet och ser ständigt över rutiner kring sopsortering, pack och leverans av varor, och använder oss av drop-shipping i den mån det går. I vår produktportfölj har vi ett brett sortiment var flertalet produkter är godkända av Bra Kemråd och även Biocidförordningen. Vi väljer levernatörer med omsorg och så när producerat som möjligt. Vi har säkerhetsdatablad på produkter som kräver det och som uppdateras vis förändringar.

Vår personal
Vi välkomnar mångfald och jämställdhet i personalstyrkan. Vår arbetsmiljö är präglad av allas lika rätt oavsett ålder, kön, etniskt tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Vår arbetsmiljö ska vara fri från diskriminering, kränkande beteende och trakasserier.
Samtliga medarbetare på Agri Center förväntas möta varandra med respekt gentemot kollegor, ledning, leverantörer, kunder och partners. Detta skapar en bra arbetsmiljö och trygg arbetsplats.