Leverantörer
0416-196 25 mån-fre 0730-1600

Leverantörer

Vår tyngdpunkt ligger på ett väl fungerande sortiment av väletablerade varumärken och dokumenterat erkända produkter. 

Vårt sortiment är noga avvägt där vi fokuserar på bra produkter som förbättrar både djurens livskvalitet och våra kunders produktion och ekonomiska resultat. Vi hjälper till att ta fram ett sortiment som är anpassat just för din verksamhet. Vårt sortiment definieras löpande och hålls uppdaterat med hänsyn till marknadens utveckling och behov. Vi ställer höga krav på funktion och kvalité vilket samtliga samarbetspartners uppfyller. Vi följer alla riktlinjer gällande bla. ADR-klassade produkter och säkerställer och uppdaterar alla nödvändiga dokument. Våra leverantörer kompletterar varandra och tillsammans har vi skapat ett unikt hållbart sortiment.

Våra Leverantörer