Vår historia
0416-196 25 mån-fre 0730-1600

 

Vår historia

Grundaren Hans Fischelins far var ladugårdsförman på Högestad Gård mellan Ystad och Tomellia. Redan som barn började Hans att arbeta med kor och fick gedigen erfarenhet från att utfodra, mjölka, hjälpa till vid kalvning och alla andra händelser som utspelar sig på en mjölkgård. Hans gick sedan vidare i arbetslivet men kärleken till gården fanns kvar. Han började att arbeta på ett företag som sålde diskmedel till mejerier. Arbetet med diskmedel ledde honom vidare i riktningen till att starta ett eget bolag tillsammans med fyra kompanjoner.

1990 grundades bolaget Gårdsservice Sverige AB. Mellan 1990-2016 är företaget beläget i i Sjöbo med både lager och kontor. 

2014 Lämnar tre delägare företaget och Hans står som ägare av Gårdsservice Sverige AB

2016 Inleder bolaget samarbeten med utländska leverantörer som leder till ett namnbyte, från Gårdsservice Sverige AB till Agri Center Sverige AB
Agri Center växer ur lokalerna i Sjöbo och flyttar lager och kontor till Hörby. Med sina 3000kvm innefattar Agri Center huvudbyggnad med kontor och lagerkapacitet på 1200 pallplatser. Återförsäljanätet har växt sig starkt och finns över hela landet.

Åren mellan 2016-2018 kraftsamlar företaget och genomgår en omorganisation för att kunna ta Agri Center framåt ytterligare ett steg på marknaden.
Under 2019 anpassas och struktureras sortimentet alltmer för att passa dagens och framtidens lantbruk.
I mitten av 2020 expanderar företaget och Agri Center Sverige påbörjar sin digitala resa och efter många år på marknaden är första steget taget ut i den digitala världen.

Mjölkindustrin i Sverige har under många år konsoliderats och gått från många gårdar med små besättningar till färre gårdar med större besättningar. Högre krav ställs på både mjölkproducenten och mjölkkon från flera håll. Tekniken går framåt och produktutvecklingen likaså. Under 2000-talet har medvetenheten om miljö och djurrättsfrågor ökat och allt fler konsumenter efterfrågar KRAV- och närodlade produkter vilket har fått många lantbrukare att ställa om sin produktion. Agri Center Sverige fortsätter att satsa och växer i stabil och trygg takt. Vi följer och förutspår marknaden och anpassar oss efter efterfrågan, situation och ändrade förutsättningar.

< Tillbaka