Vår värdegrund
0416-196 25 mån-fre 0730-1600

Affärsidé

Agri Center Sverige utvecklar och erbjuder ett utvalt och funktionsriktigt sortiment av prisvärda produkter till nordiskt 
lantbruk med djurhållning för kött- och mjölkproduktion

Vår vision
Att skapa en bättre och lönsam vardag för våra kunder och deras verksamhet, samt att bidra med bra och hållbara produkter till slutkonsumenten och deras djur. 

Mission
Genom vårt personliga engagemang för varje kund har vi en starkt övertygelse om att det ger våra kunder trygghet och stor nöjdhet. Vi arbetar i nära relation och
behovsanpassat för att hitta den bästa lösningen för våra kunder.

Kundlöfte
Vi ser till att din order packas med omsorg efter fasta rutiner för att minimera plockfel och skador. Vi  prioriterar dig som kund och följer din order från beställning fram
till leverans för att du ska få dina varor efter förväntan.

Engagemang
Vi är måna om våra kunder och tar många beslut efter rådande förutsättningar till våra kunders fördel. Kundfokus är en hög prioritet för oss och vi arbetar ständigt med att hitta
lösningar och sätt att underlätta för våra kunder. Det ska vara enkelt att handla hos oss och vi ska alltid ge bästa kundservice och kundupplevelse.

Kvalitet
Vi följer upp och utvärderar ständigt våra insatser för att kvalitetssäkra det arbete och de beslut som vi genomfört. Vi motiveras av att ständigt kunna
utvecklas och bli ännu bättre som i sin tur bidrar till att vi lever upp till vår vision. Vi arbetar med fasta rutiner genom hela företaget för att effektivisera
och göra rätt sak i rätt tid. Personalen får ta del av kompetensutveckling via leverantörer och externa parter för att ligga i framkant och bygga på sin
kunskap efter behov.

Hållbarhet
Att tänka långsiktigt och hållbart är viktigt för oss. Vi arbetar löpande med miljöarbetet och ser ständigt över rutiner kring sopsortering, pack och
leverans av varor, och använder oss av drop-shipping i den mån det går. I vår produktportfölj har vi ett brett sortiment där flertalet produkter är
godkända av Bra Kemråd och även Biocidförordningen. Samtliga av våra produkter har gällande säkerhetsdatablad.

Vår personal
Vår personal är vår viktigaste resurs! Vi arbetar gemensamt mot våra interna mål och har ett nära samarbete avdelningar emellan.  Vi välkomnar mångfald och jämställdhet i personalstyrkan. Vår arbetsmiljö är präglad av allas lika rätt oavsett ålder, kön, etniskt tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Vår arbetsmiljö ska vara fri från diskriminering, kränkande beteende och trakasserier. Samtliga medarbetare på Agri Center Sverige förväntas möta varandra med respekt gentemot kollegor, ledning, leverantörer, kunder och partners. Detta skapar en bra arbetsmiljö och en trygg arbetsplats.

< Tillbaka