Arm & Hammer
0416-196 25 mån-fre 0730-1600

Arm & Hammer

Arm&Hammer är ett av flera varumärken som ingår i Church & Dwight co. Inc. Arm&Hammer Animal Nutrion är näringsinnovatörer, mikrobiella pionjärer och livsmedelssäkerhetsexperter. De har ett integrerat tillvägagångssätt och levererar lösningar som drivs av naturen genom hela livsmedelskedjan. Deras dedikerade team av #ScienceHearted-experter runt om i världen arbetar för att förbättra hälsan och livskvaliteten för både djur och människor.

Arm&Hammer lägger stort fokus kring forskning och studier på deras produkter. 
Forskning kan göra den skillnaden mellan att bara klara sig, eller att du målfokuserat kör mot ditt slutmål- ökad produktivitet.