Ceva
0416-196 25 mån-fre 0730-1600

Ceva

Ceva är ett innovativt företag vars sortiment och tjänster skyddar och förbättrar livskvaliteten för våra djur. Företaget har kontor i 45 länder och är aktiva i mer än 110 länder världen över i olika projekt. Ceva satsar mycket på forskning och har regelbundet möten med forskare och experter från institut, universitet och privata forskningsgrupper för att utbyta kunskap. Ett innovativt tankesätt håller Ceva ständigt fokuserade på kvalitet och utveckling.