Intracare
0416-196 25 mån-fre 0730-1600

Intracare

Intracare är det enda företaget med antibiotikafria veterinärmedicinska preparat för att läka digital dermatit, antingen med gel eller aerosolspray. Deras klövbad och klövspray kompletterar varandra och har utvecklats för att underhålla klövhälsan i hela besättningen. Intra Hoof-fit teknologin bygger på kelaterade organiska mineraler med en stark vidhäftningsförmåga.