Kersia
0416-196 25 mån-fre 0730-1600

Kersia

Kersia är världsledande inom biosäkerhet och livsmedelssäkerhet med mervärdesprodukter och lösningar för att förhindra sjukdomar eller kontaminering hos både djur och människor i alla steg i livsmedelskedjan.