Microfeeder
0416-196 25 mån-fre 0730-1600

Microfeeder

Sedan år 2000 har Microfeeder levererat foderautomater till boskapsuppfödare i Europa och i andra delar av världen. Deras produkter inkluderar avancerade IoT-lösningar med individuell dosering samt foderautomater. Proudukterna finns för användning både inom- och utomhus och är en del av att säkerställa djurens hälsa, välbefinnande och produktivitet genom innovativa lösningar för kompletterande utfodring.